ÁPOLÁSI ASSZISZTENS – SZVK

Ápolási asszisztens - SZVK

Ápolási asszisztens Tanfolyam

A 3. sorszámú Ápolási asszisztens tanfolyam megnevezésű szakképesítés szakmai követelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 723 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ápolási asszisztens – (Ápolási asszisztens Tanfolyam)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:-
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440


2. ÁPOLÁSI ASSZISZTENS EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. ÁPOLÁSI ASSZISZTENS PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök)
FEOR száma: 3339
FEOR megnevezése: Egyéb, humán egészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású
FEOR száma: 5222

FEOR megnevezése:  Segédápoló, műtőssegéd Fertőtlenítő, sterilező
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az egyénre szabott segítő tevékenységet végez az egészségügyi ellátásban (fekvőbeteg ellátás, szakrendelői ellátás) a szakképzett egészségügyi team tagjainak szoros irányítása és felügyelete alatt.
Munkáját szakmai kompetenciájának megfelelően az ápolási folyamat lépéseibe illesztve, az etikai és jogi normák szigorú betartásával végzi.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– alapápolási tevékenységeket végezni kompetenciája szerint
– alapvető életfunkciókat megfigyelni, mérni és dokumentálni (pulzus, vérnyomás, légzés, hőmérséklet)
– vércukrot, testsúlyt, testmagasságot mérni és dokumentálni
– életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS)
– a szakápolóknak segédkezni a különböző vizsgálatok és beavatkozások előkészítésénél és kivitelezésénél
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja: 31 725 01 Fertőtlenítő-sterilező részszakképesítés
4. ÁPOLÁSI ASSZISZTENS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás
11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek 11111-12 Ápolástani alapismeretek
11497-12 Foglalkoztatás I
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. ÁPOLÁSI ASSZISZTENS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11112-12 Fertőtlenítés-sterilizálás szóbeli és gyakorlati
11214-12 Egészségügyi szakmai alapismeretek szóbeli és írásbeli
11111-12 Ápolástani alapismeretek szóbeli és gyakorlati
11497-12 Foglalkoztatás I írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és
paraméterek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:30 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően alapápoláshoz kapcsolódó komplex feladatok
elvégzése, kivitelezése, dokumentálása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.
A vizsgafeladat időtartama:30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai elméleti és ápolástani alapismeretek felidézése
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Fertőtlenítés-sterilizálás, Egészségügyi szakmai alapismeretek, Ápolástani alapismeretek, Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
6. ÁPOLÁSI ASSZISZTENS ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyagés gumi eszközök)
6.3. Dokumentációs formanyomtatványok
6.4. „Kocsik”: ágyazó, előkészítő
6.5. Egyszerhasználatos steril eszközök
6.6. Orvosi műszerek – kézi műszerek
6.7. Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.8. Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.9. Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.10. Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok
6.11. Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.12. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően felszerelt oktatóhelyiség
6.13. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14. Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)
6.15. A szabályoknak megfelelően felszerelt tankórterem

Ápolási asszisztens tanfolyam

Téma: Ápolási asszisztens tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

A bejegyzés kategóriája: ÁPOLÁSI ASSZISZTENS - SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.